Specyfika butów ochronnych

Specyfika butów ochronnych

Buty ochronne przeznaczone są dla przede wszystkim dla osób pracujących fizycznie. Chronią stopy i nogi przed czynnikami zewnętrznymi mogącymi powodować urazy mechaniczne lub kontaktowe. Dobre obuwie tego typu chroni pracownika przed kilkoma różnymi rodzajami zagrożeń. Warto zwrócić uwagę, z jakich materiałów zrobione są tego typu buty oraz na ich konstrukcję, ponieważ od tego zależy, czy dane buty zaliczymy do klasy ochronnej czy tylko roboczej. Warto przede wszystkim sprawdzić, czy posiadają ochronę śródstopia i kostki, a także podnoski oraz wkładki antyprzebiciowe.

Podział obuwia ochronnego ze względu na przeznaczenie

Buty ochronne można podzielić ze względu na ich przeznaczenie:

 • obuwie ESD i antystatyczne
 • obuwie chroniące przed czynnikami atmosferycznymi
 • obuwie chroniące stosowane w sferach zagrożonych wybuchem
 • obuwie chroniące przed czynnikami chemicznymi
 • obuwie chroniące przed czynnikami biologicznymi
 • obuwie chroniące przed czynnikami mechanicznymi
 • obuwie chroniące przed czynnikami termicznymi
 • obuwie chroniące przed czynnikami atmosferycznymi
 • obuwie chroniące przed porażaniem prądem

Podział obuwia roboczego ze względu na poziom zagrożenia

Buty robocze, ze względu na poziom zagrożenia, dzielimy na 3 kategorie:

 • obuwie zawodowe – chroni przed urazami, które mogą nastąpić w miejscu pracy. Przeznaczone do miejsc pracy, w których nie jest potrzebne dodatkowe zabezpieczenie palców stóp podnoskami
 • obuwie ochronne – buty ochronne muszą spełniać normę PN-EN ISO 20346. Posiadają wzmocnienie w postaci podnosków, których wytrzymałość bada się przy użyciu uderzenia z energią 100 J
 • obuwie bezpieczne – wytrzymałość ich podnosków bada się uderzeniem z energią 200 J. Te buty muszą spełniać normę PN-EN ISO 20345

Ochrona stóp i nóg w miejscu pracy jest ważniejsza niż myślisz. Czasami nawet krótka chwila nieuwagi może wykluczyć Cię z pracy na dłuższy czas, więc inwestycja w tego typu obuwie powinna być dla Ciebie priorytetowa.