Odkamienianie rur wodociągowych

Odkamienianie rur wodociągowych

Czym grozi odkładanie się kamienia w rurach?

Za osadzanie się kamienia w rurach odpowiada przede wszystkim twarda woda, ze względu na to, iż zawiera w sobie jony, wapień oraz magnez. Ujmując prosto, im twardsza woda tym więcej minerałów osadza się wewnątrz rur. Odkamienianie rur wodociągowych jest niezwykle ważne, gdyż wapń zawarty w wodzie wytrąca się, tworząc klejącą się maź, z której potem wykształca się osad wapienny. Krystalizacja kamienia na ściankach może mieć wiele negatywnych konsekwencji, między innymi:

  • sprawia, że średnica przepływu się zmniejsza, w rezultacie doświadczymy spadku ciśnienia oraz wydajności instalacji
  • wpływa negatywnie na skuteczność działania zaworów, filtrów, czujników
  • zaburza temperaturę grzania i chłodzenia, gdyż wpływa negatywnie na współczynnik wymiany ciepła
  • wywołuje naprężenia wewnątrz materiału, w rezultacie mogą powstać pęknięcia i obniży się poziom odporności

Co więcej, osadzanie się kamienia może skutkować korozją. Utlenione cząsteczki żelaza mogą trwale uszkodzić naszą instalację.

Metody odkamieniania rur wodociągowych

Oczywiście prewencja jest zawsze łatwiejsza od usuwania skutków zniszczeń wywołanych przez twardą wodę. Kiedy jednak problem już się pojawi, trzeba mu jak najszybciej zaradzić. Istnieje wiele metod odkamieniania rur wodociągowych. Jedną z nich jest kruszenie mechaniczne, które jest zabiegiem inwazyjnym i wiąże się z niemożliwością korzystania z instalacji oraz rozmontowania niektórych z jej elementów. Kolejną bardzo skuteczną metodą jest wytrawianie osadów przy zastosowaniu roztworów kwasów. Choć chemiczne usuwanie kamienia z instalacji jest najbardziej skuteczne, wymaga całkowitego wyłączenia instalacji przez co nie jest optymalnym rozwiązaniem. Wynika to z wymogów bezpieczeństwa – przed przywróceniem możliwości użytkowania należy pozbyć się wszelkich pozostałości składników chemicznych, głównie poprzez przepłukanie instalacji. Omawiane metody mogą mieć negatywny wpływ na materiał, z którego wykonane są rurociągi, dlatego ważne jest uprzednie zweryfikowanie czy dane chemikalia nie zagrażają naszej instalacji.