Jaka jest rola materiałów odniesienia w analityce chemicznej?

Jaka jest rola materiałów odniesienia w analityce chemicznej?

Zanim odpowiemy na tytułowe pytanie, skupimy się w pierwszej kolejności na samych materiałach odniesienia. Dowiecie się czym są i jak można je podzielić. Materiał odniesienia to nic innego, jak surowiec, który jest odpowiednio jednorodny i stabilny, który wykorzystuje się do badań cech nominalnych lub określonych pomiarów. Jak można się spodziewać materiał ten można podzielić na kilka rodzajów. Zachęcamy do zapoznania się z dalszym artykułem, w którym objaśniamy ich definicję, a także rolę w analityce chemicznej.

Podział materiałów odniesienia

Jak można się spodziewać, ogólny materiał odniesienia można podzielić na bardziej szczegółowe. Oto one:

  • certyfikowane materiały odniesienia – są opatrzone certyfikatem;
  • laboratoryjne materiały odniesienia – inaczej zwane roboczymi materiałami odniesienia;
  • matrycowe materiały odniesienia – posiadają niskie zawartości analitów;
  • bezmatrycowe materiały odniesienia – skład matrycy nie wpływa na wyniki odniesienia.

Certyfikowane materiały odniesienia w analityce – zastosowanie

Jak można się spodziewać, wspomniany materiał odniesienia, jest stosowany w analityce przez cały czas. Stosuje się go przede wszystkim do:

  • badania dokładności odzysku;
  • szacowania niepewności pomiaru;
  • potwierdzenia umiejętności nowego analityka, który został zatrudniony w laboratorium;
  • do wykonywania badań międzylaboratoryjnych;
  • kalibracji przyrządów;
  • kalibracji metod analitycznych.

Jak widać, bez względu na to, do czego będzie wykorzystywany, materiał odniesienia jest niezwykle ważny w analityce chemicznej.