Filtr magnetyczny, jako sposób na oczyszczenie wody technologicznej

Filtr magnetyczny, jako sposób na oczyszczenie wody technologicznej

Urządzeniem, jakim jest filtr magnetyczny, reprezentuje stosunkowo nową technologię oczyszczania cieczy. Pozwala ono oczyszczać daną ciecz z drobin para- i ferromagnetycznych. Zazwyczaj magnetyczny filtr jest stosowany w przypadku olejów i płynów chłodzących. Na tle innych rozwiązań jest ekonomiczny, ekologiczny i przede wszystkim skuteczny. 

Jak działa filtr magnetyczny?

Filtry magnetyczne są skuteczne, dzięki polu magnetycznemu, które oddziałuje na ciecz, znajdującą się w obiegu instalacyjnym. Wszelkie zanieczyszczenia w cieczy są wyłapywane przez wkład magnetyczny i trzymane za pomocą pola magnetycznego. To bardzo ważny fakt w kontekście pracy instalacji, w której znajduje się ciecz. Magnetyczne cząstki mogą powodować korozję, tworząc przy tym nowe związki żelaza. 

Jakie zalety ma filtr magnetyczny?

Po założeniu filtra magnetycznego efekty mówią same za siebie. Nakładka przede wszystkim poprzez usunięcie zanieczyszczeń, znajdujących się w danej cieczy zwiększa efektywność systemu, poprawia poziom oddawania ciepła i redukuje liczbę awarii systemu. Filtr magnetyczny przekonuje do zastosowania ze względów ekonomicznych. Projektanci sanitarni szacują, że oszczędności finansowe mogą sięgać nawet 10%, a sama inwestycja we filtr zwraca się już po pierwszym sezonie grzewczym. 

Gdzie stosowany jest magnetyczny filtr?

Z uwagi na swoje zalety filtr magnetyczny jest wykorzystywany zwłaszcza w instalacjach kontrolno-pomiarowych, których praca jest zależna od jakości cieczy. Tak więc w takich instalacjach nie może dojść do zanieczyszczeń. Warto jednak wiedzieć, że magnetyczne filtry nie tylko zatrzymują zanieczyszczenia znajdujących się w cieczach. Za ich pomocą można wyłapać także niepożądane nieczystości znajdujące się w powietrzu lub innych gazach.

Inżynierowie sanitarni rekomendują stosowanie filtrów magnetycznych zwłaszcza w przypadku chęci chronienia ciepłomierzy, wodomierzy, a także urządzeń takich jak pompy czy zasobniki ciepłej wody użytkowej. Filtry tego typu na ogół są wykorzystywane w obiegach hydraulicznych i wszędzie tam, gdzie ciecz musi być wolna od zanieczyszczeń. 

Na co zwrócić uwagę, szukając filtra magnetycznego?

Z uwagi na różne rodzaje instalacji i modeli filtrów magnetycznych przy zakupie omawianego elementu należy zwrócić uwagę na kilka czynników. Przede wszystkim przed zakupem należy wziąć pod uwagę rodzaj cieczy, jaki ma być oczyszczany, strumień cieszy, występujący w obiegu, agresywność chemiczną cieczy, możliwą ilość wygenerowanych zanieczyszczeń, a także wielkość i typ przyłączy.