5 doskonałych przykładów rekultywacji terenów pokopalnianych

5 doskonałych przykładów rekultywacji terenów pokopalnianych

Obszary pogórnicze są często przykładem szkód, jakie człowiek jest w stanie wyrządzić środowisku naturalnemu. Na całe szczęście od kilku lat pojęcie rekultywacji jest nam bliższe i staramy się naprawiać tereny zniszczone przez działalność wydobywczą. Rekultywacja obszarów pokopalnianych polega na zrekompensowaniu niedobrych zmian, które zaszły z powodu działalności górniczej. Często może prowadzić ona do zagospodarowania terenu w sposób wcześniej nieprzewidziany i w konsekwencji użyteczny. Nie jest to proces nowy i właśnie dlatego poniżej przygotowaliśmy dla Państwa pięć przykładów udanej rekultywacji terenów pokopalnianych.

1. Kopalnia Adamów znajduje się w rejonie Turku i działa nieprzerwanie od 40 lat, co oczywiście wpłynęło na poczynione szkody. Kopalnia zajmowała coraz większe połacie terenu jednak starała się przeprowadzać rekultywacje. Jej sztandarowym przykładem jest utworzenie zbiornika wodnego, który stał się atrakcją turystyczną regionu i doskonale służy mieszkańcom.

2. Kopalnia Bełchatów podzielona jest na dwa pola wydobywcze, jedno z nich znajdujące się w Bełchatowie ma powierzchnię niemal 4 tysięcy hektarów. Jest to ogromny teren, który będzie musiał zostać zrekultywowany w przyszłości. Świetnym przykładem dotychczasowej działalności rekultywacyjnej jest nasadzenie ponad 14 tysięcy sztuk wybranych gatunków drzew na każdym hektarze zwałowiska.

3. Wspominane wcześniej drugie pole Kopalni Bełchatów znajdujące się w miejscowości Szczerców. Rekultywacja tego terenu jest zaplanowana na rok 2038 jednak już zaplanowano proces rekultywacji, dzięki któremu powstaną dwa zbiorniki wodne.

4. Kopalnia Turów proces rekultywacji terenów swoich pokopalnianych prowadzi już od kilku dekad. Początkowo miały powstać tam tereny rolne, jednak ostatecznie zdecydowano się na tereny leśne. Dzisiaj znajdziemy na terenach rekultywowanych kompleks leśny o powierzchni ponad 2 tysięcy hektarów. W przyszłości powstanie tam zbiornik wodny.

5. Kopalnia Konin przeprowadza rekultywację rolno-leśno-wodną polegającą na nasadzeniu odpowiednich gatunków drzew, nawiezieniu ziemi odpowiednią ilością materiałów oraz wysianiu trawy, a także budowie zbiornika wodnego. Choć częściowo są to plany to powstałe już projektu napawają optymizmem na przyszłość.