Parametry ścieków – analiza i badanie jakości

Parametry ścieków – analiza i badanie jakości

Dlaczego należy kontrolować parametry ścieków

 

Jeżeli prowadzisz przedsiębiorstwo lub posiadasz przydomową oczyszczalnie ścieków, to Twoim obowiązkiem jest regularne badanie ścieków i kontrola ich jakości. To nie tylko wymysł ekologów i dobrowolna decyzja każdego użytkownika, ale zapis o systematycznej analizie ścieków wynika z przepisów prawa. Dlaczego należy regularnie kontrolować parametry ścieków? Przede wszystkim ze względu na fakt, że skutecznie pomoże to poprawić wyniki oczyszczalni. To jednak nie koniec zalet! Systematyczna kontrola jakości ścieków pozwala także na modernizację i unowocześnianie procesów technologicznych. Oczywiście parametry ścieków należy również kontrolować, aby nie otrzymać mandatu. Troska o środowisko naturalne jest bardzo ważna. Segregujemy śmieci, staramy się niwelować ilości zużywanego plastiku, a także ograniczać zużycie wody. Analiza jakości ścieków pozwala nam określić, czy nie zagrażają one środowisku, a także życiu i zdrowiu ludzi. Jest to szczególnie ważne w przypadku rolników, którzy wykorzystują osady ściekowe jako nawóz, gdyż pozwala to ocenić, czy przyniesie on korzyści dla roślin, czy wręcz przeciwnie. 

 

Parametry ścieków – co jest najczęściej badane i gdzie przeprowadzić analizę? 

 

Najczęściej badamy i analizujemy ścieki opadowe, przemysłowe, czyli technologiczne, oczyszczone, surowe oraz wody popłuczne. Parametry, które są najczęściej brane pod uwagę, to m.in.: węglowodory ropopochodne, fosfor, azot, zawiesina ogólna oraz ChZTCr (chemiczne zapotrzebowanie tlenu) i BZt5 (biologiczne zapotrzebowanie na tlen). Badania i analizy powinny być wykonywane w specjalistycznych laboratoriach, które posiadają udokumentowany system jakości. Próbek nie dostarczamy samodzielnie, powinny być one pobrane przez akredytowanego i doświadczonego próbobiorcę, który posiada odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i umiejętności. Takie badanie umożliwia nam otrzymanie niezwykle precyzyjnych informacji dotyczących składu chemicznego posiadanych przez nas ścieków. Parametry ścieków są niezwykle ważne, dlatego warto regularnie je badać i kontrolować, aby mieć pewność, że są bezpieczne dla ludzi i środowiska naturalnego.