Cyfrowe przetwarzanie i kalibracja map

Cyfrowe przetwarzanie i kalibracja map

W pracy geodety nie może być mowy o pomyłkach w pomiarach. Stąd też wszystkie sprzęty, jakie używane są do pomiarów muszą być poddawane regularnym badaniom technicznym, a ich sprawność potwierdzają odpowiednie świadectwa. Jeżeli chodzi o to, w jaki sposób dokonywane są pomiary, to na przestrzeni lat znacząco się one zmieniły, co spowodowane jest rozwojem technologicznym. Przykładem są pomiary z powietrza, do których wykorzystywane są drony. 

Wszystkie wyniki pomiarów sytuacyjno-wysokościowych są do odczytania w wersji elektronicznej, co jeszcze kilkadziesiąt lat temu było nie do pomyślenia. Ale na tym nie koniec, ponieważ przetworzenie tychże wyników pozwala na cyfrowe przetwarzanie map i kalibrację map. A te wykorzystywane są do różnych celów. 

Przetwarzanie i kalibracja map odzwierciedlająca stan faktyczny 

W celu uzyskania bardzo dokładnego odzwierciedlenia stanu faktycznego, po dokonanych pomiarach niezbędne jest zastosowanie procesu przetwarzania. Nasi geodeci oprócz kalibracji świadczą również usługę filtracji i poprawiania danych pomiarowych. Jak przebiega proces przetwarzania map oraz danych, które zostały uzyskane w trakcie pomiarów? Otóż wszystkie działania realizowane są przy pomocy komputera. Przy czym niezbędna jest odpowiednia moc obliczeniowa, ponieważ ilość danych, jakie są przetwarzane, jest bardzo duża. Co do samej kalibracji mapy, to pozwala ona na przeskalowanie jej do rozmiarów oryginalnych… Poszukujesz specjalistów, którzy wykonują cyfrowe przetwarzanie map i kalibrację map? W takim razie skontaktuj się z nami!